kapturka Kapturka Sylvia atricapilla
Kowalik Sita europea
Remiz Remiz pendulinus
“  #  ”

Lokalizacja

Zakład Zoologii UR mieście się w nowym kampusie uniwersyteckim na osiedlu Zalesie w Rzeszowie. Siedzibą Zakładu jest nowoczesny budynek D7 będący częścią Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii UR.