kapturka Kapturka Sylvia atricapilla
Kowalik Sita europea
Remiz Remiz pendulinus
“  #  ”

Witamy w Zakładzie Zoologii

Zakład Zoologii jest częścią Pozawydziałowego Instytutu Biotochnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. prof. UR Ewa Węgrzyn. Obecny kierunek badań Zakładu to ekologia behawioralna i ornitologia. Aktualna tematyka badań dotyczy: antydrapieżniczych strategii ptaków wróblowych oraz sygnalizacji potrzeb piskląt w warunkach zwiększonej presji drapieżniej.